Regenerem-nos! Guia d'autodiagnosi de gènere per a entitats

Descripció

Aquesta guia és una eina per tal que les entitats juvenils puguin autoavaluar-se en qüestions relatives al gènere i la sexualitat tot responent a les diferents preguntes que es plantegen. Així, les pròpies entitats poden analitzar si, tant internament com externament, incorporen la perspectiva de gènere o, en cas contrari, quins punts i temes els cal treballar més extensament.

 Les preguntes es divideixen en el següents blocs temàtics: aspectes generals de l’entitat, organització, participació, òrgans de decisió, comunicació, sexualitat i diversitat, diferents àmbits que des del CJB es veuen clar per tal d'assumir una bona perspectiva feminista dins les organitzacions. 

Mèdia
Portada de la Guia Regenerem-nos

Més materials

Consell de Joventut de Barcelona

Mateixa temàtica

Mateix àmbit

Punts Liles

Districte d'Horta - Guinardó. Ajuntament de Barcelona